1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Odległości między dwoma dźwiękami o tej samej nazwie nosi nazwę oktawy.

Oktaw jest dziewięć, od najniższej do najwyższej nazywają się: subkontra, kontra, wielka, mała,
razkreślna, dwukreślna, trzykreślna, czterokreślna, pięciokreślna.
Do nazwy dźwięków dodaje się informację, do której oktawy należą.

Umiejscowienie tych siedmiu podstawowych dźwięków
w różnych oktawach widać na klawiaturze fortepianu.