< powrót

Kompetencje muzyczne uczniów klas I-III

data publikacji: 23.02.2017

Obniżenie się poziomu umiejętności muzycznych dzieci od czasu poprzedniego badania, to jeden z głównych wniosków raportu

Zdjęcie przedstawia klawiaturę pianina z zaznaczonymi dźwiękami
fot. Hillary Boles, flickr, CC BY 2.0

Niskie kompetencje muzyczne uczniów. Słabe zaangażowanie w muzyczną aktywność. A także niewystarczające muzyczne kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji.  To główne wnioski raportu Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty. Dokument przygotowały dr hab. Anna Waluga oraz dr hab. Agnieszka Weiner.

Autorki ustaliły również m.in., że obowiązkowa edukacja muzyczna nie przekłada się automatycznie na poziom osiągnięć uczniów. Badani nauczyciele mimo trudności z realizacją edukacji muzycznej nie widzą potrzeby zmian, nie chcą aby zastąpił ich muzyk-specjalista.

Dokument został wydany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Stowarzyszenie im. Kodálya. Badanie przeprowadzono w IV kwartale 2015 roku w reprezentatywnych 150 ogólnokształcących szkołach podstawowych w Polsce na grupie 3000 uczniów klasach I-III. Uczniowie zbadani zostali Testem muzycznych umiejętności percepcyjnych oraz skalą aktywności muzycznej dzieci (ADM), opracowanych przez prof. Agnieszkę Weiner (WSEI), a nauczyciele – kwestionariuszem ankiety.

Raport jest dostępny bezpłatnie na stronie IMiT.

drukuj pdf

zobacz również:

Co z tą edukacją muzyczną? +dodaj do schowka
Aktualne

„O muzykę w szkole podstawowej nikt się nie bije. Jako przedmiot stoi ona w hierarchii przedmiotów szkolnych najniżej, a co za tym idzie nauczyciel uczący tego przedmiotu również ma najsłabszą pozycję. Tych lekcji jest mało, jego głos zawsze jest cichszy. Im dalej w las, tym muzyka jest mniej ważna. Kiedy uczeń przychodzi do szkoły, to widzi, że muzyka jest mniej ważna nawet niż godzina wychowawcza. Trudno, żebyśmy potem byli muzykalnym narodem. Ten problem jest głębszy niż nam się zdaje” – mówiła w audycji Ewy Szczecińskiej Agata Kwiecińska.

Nowoczesne metody edukacji muzycznej +dodaj do schowka
Aktualne

Konferencja dla edukatorów muzycznych w Poznaniu. W tym roku tematem edukacja muzyczna nastolatków