< powrót

Weekend z Muzykoteką: sylwetki prowadzących

data publikacji: 09.11.2016

Oto osoby, które poprowadzą warsztaty w ramach Weekendu z Muzykoteką Szkolną

SOBOTA 26.11

I. Rozśpiewanie z chórem Varsoviae Regii Cantores, dyrygent: Joanna Maluga (godz. 11.30 – 12.00)

Varsoviae Regii Cantores

Varsoviae Regii Cantores chór kameralny VRC powstał w 2009 roku z inicjatywy obecnego dyrygenta dr Joanny Malugi. Koncentruje się na wykonawstwie muzyki współczesnej i renesansowej. Zespół wziął udział w wielu prawykonaniach kompozycji współczesnych m.in. oratorium Piekło nasze IH_HeI (w ramach koncertu (koncert Muzyka kosmosu) Aleksandry Gryki, kompozycji Msza Człowieka Współczesnego Kamila Staszowskiego oraz Graffiti Eunho Changa. We współpracy z innymi zespołami – polskimi i zagranicznymi, chór wykonał m.in. Pasję wg św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha.

Koncerty chóru VRC często łączą muzykę chóralną z innymi dziedzinami sztuki teatrem, literaturą, czego przykładem może być cykl Ciało. Między adoracją a rozkoszą”, wielkopostny spektakl Dobranoc w ramach Festiwalu Gorzkie Żale czy koncert Między zwrotkami.

Zespół wydał płytę VRC po kolędzie z repertuarem bożonarodzeniowym, a obecnie w przygotowaniu jest kolejny album zatytułowany VRC na Dobranoc. Chór wziął także udział w wielu konkursach i festiwalach, zdobywając liczne nagrody. Ostatnio zajął I miejsce na VII Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Gnieźnie.

Od czerwca 2015 roku VRC jest chórem rezydentem Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Sylwetka chóru.

II. Całe cialo śpiewa – czyli emisja głosu dla najmłodszych (godz. 12.00 – 14.15)

Opis: Głos, to instrument, który posiada każdy z nas, dlatego centrum dobrych zajęć muzycznych powinna stanowić piosenka i czynności wokalne, czyli po prostu śpiew. Właściwa rozgrzewka dziecięcego aparatu wokalnego obejmuje całe ciało. Począwszy od kończyn dolnych, przez tłocznię brzuszną aż po rezonatory i artykulatory w obrębie głowy. W oparciu o ćwiczenia gimnastyczne, masaże ciała i twarzy, słowne łamańce, a także ćwiczenia rytmiczne i somizacyjne można przedstawić dzieciom każdą formę muzyczną: jednogłosową piosenkę (np. formę zwrotkową), utwór na głosy (np. kanon). Nawet nie zauważą, że już ją potrafią! 

Prowadzenie: dr Joanna Maluga chórmistrz, dyrygent, pedagog. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Absolwentka dyrygentury chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Bogdana Goli (dyplom z wyróżnieniem). Studia dyrygenckie kontynuowała w Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie w Instytucie Pedgogiczno-Muzycznym Zoltána Kodálya. Założycielka i dyrygent Chóru Kameralnego Varsoviae Regii Cantores. Wiceprezes i współzałożycielka Stowarzyszenia Varsoviae Regii Cantores. Dyrygent Chóru Kameralnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi stałą współpracę z Węgierskim Instytutem Kultury w zakresie propagowania koncepcji wychowania muzycznego Zoltána Kodálya. Adiunkt w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

III. Uwaga muzyka! Trening funkcji poznawczych poprzez działania muzykoterapeutyczne (godz. 12.00 – 14.15)

Opis: W ramach warsztatu zaprezentowane zostaną ćwiczenia muzykoterapeutyczne umożliwiające trening uwagi i jej funkcji: selektywności, czujności oraz kontroli czynności jednoczesnych. Uczestnicy wezmą aktywny udział w zabawach, w których element muzyczny stanowi swoisty pretekst i środowisko do pracy nad pozamuzycznymi kompetencjami. Ćwiczenia dostosowane będą zarówno do oddziaływań indywidualnych jak i grupowych, skierowanych do dzieci i młodzieży.

Ludwika Konieczna-Nowak

Prowadzenie: adt dr Ludwika Konieczna-Nowak – kierownik Zakładu Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, muzykoterapeutka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów, redaktor naczelna Polskiego Pisma Muzykoterapeutycznego. Swoje zainteresowania praktyczne i naukowe koncentruje wokół muzykoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania oraz relacji między obszarami emocji i muzyki.

IV. Prezentacja programu do kształcenia słuchu MELUDIA  (godz. 15.00 – 16.00)

Opis: MELUDIA to program umożliwiający kształcenie słuchu oraz rozwijanie zdolności muzycznych, przeznaczony dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich stopnia zaawansowania. Podstawową założeniem MELUDII jest to, że muzyki należy uczyć się tak jak języka, to jest w pierwszej kolejności poprzez słuchanie i powtarzanie, a dopiero później dołączając do tego świadomą analizę i teorię. Meludia jest zaprojektowana w taki sposób, że każdy z jej użytkowników może rozwijać swoje zdolności we własnym tempie, bez presji z zewnątrz. Dzięki przyjaznemu i klarownemu interface Meludii, kształcenie słuchu i nauka muzyki staje się pasjonującą przygodą i wciągającą grą. Napisana zrozumiałym językiem i opierająca się w dużej mierze na instynkcie i doznaniach, Meludia może być wykorzystywana zarówno przez debiutantów, bez żadnego bagażu muzycznego, jak i zaawansowanych muzyków i profesjonalistów.

Meludia okazuje się być narzędziem wykraczającym daleko poza krąg muzyki i zjawiskiem społecznym, czego dowodem jest udostępnienie programu wszystkim obywatelom przez rządy Estonii i Malty. Wkrótce Meludia stanie się częścią słynnego programu El Sistema.

Stanisław Suchora

Prowadzenie: Stanisław Suchora przedstawiciel agencji artystycznej Sonora Music. W sezonie 2010/2011 asystent dramaturga paryskiej Opéra Comique, później przez dwa lata asystent na wydziale zarządzania instytucjami muzycznymi na paryskiej Sorbonie. Współpracownik dwutygodnik.com, Meakultura.pl i „Ruchu Muzycznego”. Interesuje się rolnictwem. 

Bastien Sannac (z lewej) i Kevin Kleinmann - Sannac to muzyk (pianista), kompozytor i autor piosenek. Z wykształcenia również menadżer IT. Z połączenia tych dwóch pasji powstała aplikacja MELUDIA. Kleinmann jest niezwykle doświadczonym menadżerem pracującym w branży muzycznej, był m.in. wiceprezydentem CBS Records, Philips Classics czy menadżerem francuskiego oddziału Polygram. Pracował także dla takich firm jak Deutsche Grammophon czy Polygram/Universal Music.

 

NIEDZIELA 27.11 *

* - Uczestnicy są proszeni o zabranie obuwia, umożliwiającego udział w zabawach ruchowych.

I. Historia muzyki w dobie internetu (10:15 – 11:15)

Opis: Zajęcia będą miały formę wykładu-prezentacji. Prowadząca podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania zasobów internetowych w nauczaniu historii muzyki, w tym portali prowadzonych przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Prowadzenie: Anna Pęcherzewska-Hadrych – ur. w 1971 r. w Gdyni, absolwentka kompozycji (1999) i teorii muzyki (1996) Akademii Muzycznej w Gdańsku, kompozytorka, pedagog i publicystka muzyczna. W latach 2006–2014 prezes Oddziału Gdańskiego Związku Kompozytorów Polskich, inicjatorka i organizatorka cyklu koncertów Nowe Brzmienia Gdańskie. Współpracowała m.in. z gdańskim ośrodkiem TVP, „Ruchem Muzycznym”, „Glissandem”, „Tygodnikiem Powszechnym” i Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Od 1997 r. uczy historii muzyki w Szkole Muzycznej II st. w Gdyni.

II. Muzyka tradycyjna w edukacji artystycznej dzieci (11.30 – 14.45)

Opis: Spotkanie warsztatowe adresowane do nauczycieli, edukatorów, animatorów i innych osób pracujących z dziećmi mają na celu przybliżenie specyfiki polskiej muzyki tradycyjnej i pokazania praktycznych pomysłów na włączenie jej do zajęć edukacyjnych, zarówno programowych (lekcje poświęcone dziedzictwu kulturowemu, zajęcia muzyczne, rytmika, gry i zabawy w świetlicy itd.) jak i dodatkowych, w szkole i poza nią.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają materiały z informacjami dotyczącymi źródeł (bibliografia, zestaw przydatnych stron internetowych, teksty zabaw i piosenek).

Prowadzenie: Ewa Grochowska – muzyk, nauczyciel śpiewu tradycyjnego, badacz tradycji muzycznych wsi polskiej i stylów wokalnych w muzyce tradycyjnej Europy Środkowo – Wschodniej, doktor nauk humanistycznych.

 Związana obecnie m.in. z zespołem Tęgie Chłopy (muzyka Kielecczyzny), zespołem wokalnym Warszawa Wschodnia, zespołem Z Lasu (tradycje śpiewacze Polesia ukraińskiego i białoruskiego). Prowadzi także własny Zespół Śpiewaczy, specjalizujący się w śpiewie obrzędowym. Opracowała autorską metodę pracy nad śpiewem tradycyjnym. W latach 2001–2013 była uczennicą wybitnego skrzypka ludowego Jana Gacy z Przystałowic Małych. 

Jest pomysłodawczynią i realizatorką projektów edukacyjnych i artystycznych poświęconych nauce, rekonstrukcji i wykonawstwu polskiej muzyki tradycyjnej oraz pozaszkolnej edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.

III. Muzyka nowych mediów (11.30 – 14.45)

Opis: W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną przykłady gier i zabaw, mających za zadanie rozbudzić kreatywność uczniów poprzez bezpośredni kontakt z dźwiękiem. To propozycja zerwania z modelem „lekcji podającej”. Wykorzystywane będą drobne przedmioty, instrumenty muzyczne, ale też strony internetowe i ogólnodostępne aplikacje. Wszystko po to, żeby pokazać, jak można sprowokować uczniów do interakcji. Prowadzący zaproponują konspekt lekcji, na podstawie którego będzie można poprowadzić całe zajęcia.

Sławomir Wojciechowski

Prowadzenie: Sławomir Wojciechowski – kompozytor muzyki współczesnej, publicysta i tłumacz. Ukończył Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w zakresie teorii muzyki i nowych mediów u Matthiasa Hermanna (1998-2002) oraz kompozycji w klasie Marka Stroppy (2000-2004). Wcześniej przez dwa lata (1995-97) studiował kompozycję pod kierunkiem Mariana Borkowskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie. Umiejętności doskonalił na kursach i seminariach muzycznych prowadzonych m.in. przez Helmuta Lachenmanna, Briana Ferneyhougha, Karlheinza Stockhausena, Klausa Hubera, Louisa Andriessena, Pawła Szymańskiego i Irvina Ardittiego.

Jego utwory były wykonywane na festiwalach Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova we Wrocławiu, Elektronische Nacht w Stuttgarcie, Intersonanzen w Poczdamie, Berlin Biennale, Ad Libitum, Festiwalu Prawykonań w Katowicach i Warszawskiej Jesieni, 

W 2007 współorganizował Festiwal „Musica Electronica Nova” we Wrocławiu. Publikował teksty m.in. w „Ruchu Muzycznym” i „Glissandzie”, współpracuje też z Polskim Radiem. Pracuje jako wykładowca w Studiu Muzyki Elektronicznej na warszawskim Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina.

Anna Kwiatkowska

Anna Kwiatkowska – skrzypaczka, współzałożycielka fundacji Harmonie i Hałasy, zajmującą się popularyzacją muzyki współczesnej i eksperymentalnej. Absolwentka Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec prof. Mieczysława Szlezera. Ukończyła również z oceną celującą podyplomowe studia z zakresu kameralistyki tej samej Uczelni. Brała udział w kursach kameralnych i solowych w Grazu, Mannheim, Stuttgarcie, Odense, Darmstadt.

Czołowi kompozytorzy polscy młodego pokolenia dedykują jej swoje utwory, których jest pierwszym wykonawcą (m.in. Wojciech Ziemowit Zych, Jagoda Szmytka, Wojciech Blecharz, Sławomir Wojciechowski,). Koncertuje na festiwalach (Warszawska Jesień, Musica Electronica Nova, Musica Polonica Nova, Audio Art, Muzyczne Lato w Kopenhadze), gra solo (jej repertuar obejmuje wiele z najważniejszych współczesnych utworów na skrzypce), z elektroniką, w zespołach kameralnych i z towarzyszeniem orkiestry. Współorganizuje i prowadzi cykl warsztatów „Harmonie i hałasy” dla dzieci i młodzieży poświęcony  nowej muzyce. Współpracuje z zespołem muzyki nowej Ensemble musikFabrik z Kolonii, z którym występowała m.in. na festiwalu Musikfest w Berlinie (Hymnen Stockhausena), w prawykonaniu opery kameralnej Nocturno Georga Friedricha Haasa w Bonn oraz w Jahrhunderthalle w Bochum.

drukuj pdf

zobacz również:

Weekend z Muzykoteką Szkolną +dodaj do schowka
Aktualne

Inspirujące zajęcia dla pedagogów odbędą się 26-27 listopada w Warszawie. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania!

Anna Korczakowska Nauczycielką Muzyki 2015! +dodaj do schowka
Aktualne

 

Poznaliśmy zwycięzców i zwyciężczynie konkursu na najlepszego nauczyciela muzyki. Uroczysta gala odbyła się w Sali Koncertowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.

Minutowa Piosenka Klasowa 2015 +dodaj do schowka
Aktualne

Starasz się odkrywać talenty swoich podopiecznych? Dbasz o ich rozwój artystyczny? Próbujesz rozwijać kreatywność i miłość do muzyki? Inspirujesz swoich uczniów do twórczych działań? Stwórz wraz z klasą najlepszy w Polsce klip muzyczny! UWAGA! Przedłużono termin zgłoszeń!