< powrót

Cezary Duchnowski | monada 3

rodzaj: wokalno-instrumentalne
kompozytor: Cezary Duchnowski
monada 3 | Cezary Duchnowski

Głos, fortepian i komputer w poszukiwaniu nowych jakości brzmieniowych

Festiwal Aksamitna Kurtyna 2 odbył się w dniach 8-15 października 2006 roku we Lwowie i organizowany był wspólnie przez stronę polską i ukraińską. Nazwa festiwalu nawiązywała do pękających żelaznych kurtyn. Przyświecała mu idea integracji nie tylko na linii Warszawa-Kraków-Lwów, ale również integracji z Europą Zachodnią.

Utwór monada 3, przeznaczony na głos, fortepian i komputer został napisany przez Cezarego Duchnowskiego w 2003 roku na zamówienie Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Utwór zdobył I nagrodę na 10. Międzynarodowej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej w Rzymie w 2004 roku.

Kompozytor napisał w programie Festiwalu Warszawska Jesień: Cykl monad jest odbiciem poszukiwań nowych jakości muzycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych środków wyrazu. Poszukiwania te prowadzone są tu na poziomie podstawowych komponentów utworu. Wiąże się to z koniecznością głębszej ingerencji w materię dźwiękową. Stąd użycie komputera – instrumentu, którego otwarty potencjał w dużym stopniu pomaga w odnalezieniu nowego oblicza elementarnych właściwości muzyki, nieobarczonej ciężarem pozamuzycznych treści. Oprócz zakomponowania dźwiękiem określonej czasoprzestrzeni, można tu „komponować” same instrumenty. Taka sytuacja pozwala obcować z istotą muzyki. Pozwala kształtować jej punkt wyjścia i zarazem conditio sine qua non – brzmienie, które samo w sobie ma charakter indywidualny. To ono stanowi nierozdzielną substancję, z której składa się muzyczny byt, jest – jak monada Leibniza – zamkniętym kosmosem.

Program „Warszawskiej Jesieni” 2004, s. 51

Niniejsze wykonanie zostało zarejestrowane podczas Festiwalu Aksamitna Kurtyna 2, prezentującego muzykę współczesną z Europy Wschodniej 9 października 2006 roku.

Cezary Duchnowski (ur. 25 lutego 1971 roku w Elblągu)– kompozytor, pianista i improwizator. Studiował kompozycję we wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jeden z inicjatorów założenia Studia Kompozycji Komputerowej na tej uczelni, gdzie wykłada realizację muzyki komputerowej. W swoim dorobku ma zarówno utwory kameralne, jak i symfoniczne, choć od lat czołowe miejsce w jego twórczości zajmuje muzyka elektroakustyczna. Tworzy wraz z Agatą Zubel duet ElettroVoce, realizując projekty na głos i elektronikę. Chętnie współpracuje z artystami tworzącymi muzykę na żywo. Z Pawłem Hendrichem i Sławomirem Kupczakiem założył grupę Phonos ek Mechanes, która tworzy tzw.human-electronics. Wraz z Marcinem Rupocińskim założył grupę Morphai, podejmującą interdyscyplinarne inicjatywy artystyczne. Jego kompozycja monada3 na głos, fortepian i komputer (2003) zajęła 1. miejsce na 10. Międzynarodowej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej w Rzymie w 2004 roku. W tym samym roku został uhonorowany Wrocławską Nagrodą Muzyczną za sezon 2003/2004. W 2005 roku otrzymał nagrodę specjalną wspólnie z Agatą Zubel (jako duet ElettroVoce) na Międzynarodowym Konkursie Wykonawców Muzyki Współczesnej Gaudeamus w Amsterdamie.

drukuj pdf

zobacz również:

Aleksander Nowak | Satin (reż. Łukasz Rusinek) +dodaj do schowka
Multimedia
Utwory

Animacja Łukasza Rusinka do utworu Aleksandra Nowaka

Rafał Ryterski | Dialogi i odkształcenia (reż. Monika Kuczyniecka) +dodaj do schowka
Multimedia
Utwory

Abstrakcyjna animacja z plasteliny do utworu Rafała Ryterskiego

Marcin Masecki | Les Quatre Verites | Polonezy |5/6 +dodaj do schowka
Multimedia
Utwory

Utwór z albumu Polonezy, na który składają się uwspółcześnione wariacje na temat polskiego tańca ludowego

Marcin Masecki | Polonaise Lente| Polonezy | 3/6 +dodaj do schowka
Multimedia
Utwory

Utwór z albumu Polonezy, na który składają się uwspółcześnione wariacje na temat polskiego tańca ludowego