< powrót

Wojciech Widłak | PostScriptum

rodzaj: instrumentalne
kompozytor: Wojciech Widłak
PostScriptum | Wojciech Widłak

Dedykowany Andrzejowi Chłopeckiemu utwór, który zabrzmiał po raz pierwszy na zorganizowanym przez niego polsko-ukraińskim festiwalu we Lwowie

Wojciech Widłak, PostScriptum na orkiestrę

Wykonawcy:
Victoria  Zhadko – dyrygentka
Orkiestra Symfoniczna  Filharmonii Lwowskiej

Festiwal Aksamitna Kurtyna 2 odbył się w dniach 8-15 października 2006 roku we Lwowie i organizowany był wspólnie przez stronę polską i ukraińską. Nazwa festiwalu nawiązywała do pękających żelaznych kurtyn. Przyświecała mu idea integracji nie tylko na linii Warszawa-Kraków-Lwów, ale również integracji z Europą Zachodnią.

Wojciech Widłak tak mówił o PostScriptum na orkiestrę, swoim utworze z 2006 roku, którego prawykonanie zostało zarejestrowane 10 października 2006 roku podczas Festiwalu Aksamitna Kurtyna 2, prezentującego muzykę współczesną z Europy Wschodniej:Wciąż gra mi w głowie muzyka. Moja i nie moja, ta do napisania, i ta już napisana. Czasami mam ochotę skomponować swoją muzykę raz jeszcze, usłyszeć ją inaczej, powtórzyć, przetworzyć, skojarzyć na nowo, zmienić kontekst... Właśnie tak powstało PostScriptum na orkiestrę. Odzywają się w nim echa kompozycji z ostatnich kilku lat: quasi-glissandowy kanon opadający i wznoszący (Fantazja chromatyczna), solowa kadencja fortepianu i jej akord – echo (Shortly on Line), muzyka wielowarstwowa, szumy – stuki (Wziemięwzięcie). Specyficzny moment w całości utworu wyznacza klaster fortepianowy: to jakby początek muzyki – zarówno tej, która go poprzedza, jak i tej, która po nim nastąpi. Utwór skomponowałem na zamówienie Fundacji Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni” przy wsparciu środkami finansowymi Ernst von Siemens Musikstiftung w Monachium. Dedykuję go Andrzejowi Chłopeckiemu, któremu zawdzięczam pierwszy impuls twórczy.

Wojciech Widłak (ur. 8 sierpnia 1971 w Krakowie) – kompozytor, organista, pedagog i krytyk muzyczny. Studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie: od 1990 do 1995 roku grę na organach w klasie Jana Jargonia (dyplom z wyróżnieniem) oraz w latach 1990-96 kompozycję u  Marka Stachowskiego, którą ukończył z notą celującą. W latach 1998-99 odbył studia uzupełniające w duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze pod kierunkiem Hansa Abrahamsena. Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich. W czerwcu 2006 jego Wziemięwzięcie na orkiestrę symfoniczną i organy (2003) otrzymało rekomendację na 53. Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu. Jego utwory wykonywane były w Polsce, Danii, Szwecji, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Rosji, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Białorusi, Azerbejdżanie, Macedonii, Stanach Zjednoczonych i Japonii, w ramach m.in. takich festiwali jak: Gothenburg Art Sounds, Moskiewska Jesień, Macedonian Music Days, Mińska Wiosna, European Composers’ Informal Meeting, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Alkagran w Czechowicach-Dziedzicach. Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich. W 2004 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki (kompozycja i teoria muzyki). Od 2005 jest kierownikiem Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Aleksander Nowak | Satin (reż. Łukasz Rusinek) +dodaj do schowka
Multimedia
Utwory

Animacja Łukasza Rusinka do utworu Aleksandra Nowaka

Rafał Ryterski | Dialogi i odkształcenia (reż. Monika Kuczyniecka) +dodaj do schowka
Multimedia
Utwory

Abstrakcyjna animacja z plasteliny do utworu Rafała Ryterskiego

Marcin Masecki | Les Quatre Verites | Polonezy |5/6 +dodaj do schowka
Multimedia
Utwory

Utwór z albumu Polonezy, na który składają się uwspółcześnione wariacje na temat polskiego tańca ludowego

Marcin Masecki | Polonaise Lente| Polonezy | 3/6 +dodaj do schowka
Multimedia
Utwory

Utwór z albumu Polonezy, na który składają się uwspółcześnione wariacje na temat polskiego tańca ludowego