< powrót

K jak kujawiak, K jak kompozytor

poziom: szkoła podstawowa
czas trwania: 45 min

Temat lekcji: K jak kujawiak, K jak kompozytor

 

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych

 

Czas trwania lekcji: 45 minut

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej;
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych;

Cele operacyjne:

 • zapoznanie uczniów z polskimi tańcami narodowymi (kujawiakiem); 

Cele wychowawcze:

 • rozwijanie wrażliwości uczniów na muzykę.

Treści z podstawy programowej:

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń:

 • stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, rytm, dźwięk, akord, gama, tempo);
 • wykorzystuje w śpiewie oraz w grze na instrumentach znajomość pojęć i terminów muzycznych określających podstawowe elementy muzyki (melodię, rytm, harmonię, agogikę, dynamikę, artykulację);
 • odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe oznaczenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne);
 • określa charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych (kujawiaka);

Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:

 • śpiewa ze słuchu (powtarza wzór lub powtarza i wykonuje z pamięci) lub z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z towarzyszeniem instrumentu) piosenki z repertuaru dziecięcego i popularnego;
 • tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwiękowe do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela);

Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:

 • rozpoznaje charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych;
 • świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu);
 • charakteryzuje wybrane utwory muzyczne wysłuchane i omówione na zajęciach oraz inne, określając cechy muzyki, które decydują o charakterze utworu;
 • interpretuje (gra i śpiewa) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi umieszczonymi w nutach oraz własnym odczuwaniem muzyki.

Materiały:

 • laptop z podłączonymi głośnikami i dostępem do Internetu;
 • rzutnik multimedialny;
 • prezentacja na temat kujawiaka;
 • program MuseScore;
 • zapis nutowy pieśni Czerwone jabłuszko w formacie musescore;

Metody nauczania:

 • pogadanka
 • pokaz
 • ćwiczenia

Formy:

 • praca indywidualna
 • praca zbiorowa

Przebieg lekcji:

 1. Faza wstępna
 • Powitanie
 • Sprawdzenie obecności
 • Podanie tematu lekcji
 1. Faza realizacyjna
 • Przypomnienie wiadomości na temat polskich tańców narodowych: polonez, krakowiak, mazur, oberek, kujawiak.
 • Omówienie cech charakterystycznych kujawiaka – prezentacja
  • dawna nazwa – śpiący, kolebany;
  • charakter spokojny;
  • metrum 
  • pochodzenie: Kujawy;
  • tryb molowy;
  • Prezentacja fragmentu utworu Czerwone jabłuszko – próba zaśpiewania a capella.
  • Nauczyciel pyta, czy można ten fragment muzyczny jakoś wzbogacić, podpowiada, że można dołożyć akompaniament. Akompaniament to termin, który ma dwa znaczenia: tło muzyczne towarzyszące głównej melodii  i towarzyszenie na instrumencie soliście lub zespołowi. Tworzenie akompaniamentu to również komponowanie a kompozytor to inaczej osoba, która tworzy muzykę. Prowadzący pyta, czy uczniowie znają jakichś kompozytorów, następnie prezentuje kilka slajdów ze zdjęciami i nazwiskami kompozytorów różnych epok (Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar)
  • Nauczyciel prezentuje uczniom partyturę w programie MuseScore. Zapoznaje ich ze sposobem zapisu nut. Razem z uczniami dokonuje wyboru instrumentu, który będzie realizował akompaniament (menu: Utwórz → Instrumenty – wybieramy grupę instrumentów).

 

 

 • Po wybraniu grupy instrumentów, decydujemy razem z uczniami, który instrument wybrać.

  

 • Wybieramy instrument np. flet, klikamy przycisk dodaj i zatwierdzamy przyciskiem ok. Operację można powtórzyć kilka razy, w zależności od tego, ile instrumentów chcemy dodać.
 •  

 

 • Następnie przystępujemy do wpisywania nut. Wciskamy literę N i wybieramy wartość rytmiczną nuty. Uczniowie podają wysokości dźwięków, które jako akompaniament nauczyciel powinien wpisać, a nauczyciel dokonując oceny i korekty pomysłów wpisuje nuty w kolejne osiem taktów. 

 

 • Po zakończeniu pracy odsłuchujemy powstały utwór. Uczniowie razem z nauczycielem wykonują partię wokalną razem z akompaniamentem programu MuseScore. 

 

 1. Faza podsumowująca
 • Powtórzenie wiadomości o kujawiaku.
 • Zadanie uczniom napisania w domu własnej partytury w programie musescore. W tym celu podajemy uczniom link do strony, z której mogą pobrać program: http://musescore.org/pl
 • Możemy ogłosić konkurs dla chętnych na najciekawsze opracowanie akompaniamentu do Czerwonego jabłuszka (partyturę utworu uczniowie mogą zgrać od nauczyciela lub pobrać z portalu www.muzykotekaszkolna.pl).

 

Katarzyna Broj 

 

Zobacz dodatkowe informacje o kujawiaku

pobierz pliki

pobierz plikipobierz wszystkie pliki
drukuj pdf

zobacz również:

Pieśń cz. 2 +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla kl. VI-VII szkół podstawowych

Pieśń cz. 1 +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla klas VI-VII szkoły podstawowej

Najważniejsze dzieła muzyki filmowej cz. 2 +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla kl. VII szkoły podstawowej 

Najważniejsze dzieła muzyki filmowej cz. 1 +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji dla kl. VII szkoły podstawowej