< powrót

Mazur czyli zagrajcie siarczyście!

poziom: szkoła podstawowa
czas trwania: 45 min

Temat lekcji: Mazur, czyli zagrajcie siarczyście!

 

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych

 

Czas trwania lekcji: 45 minut

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej;
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych;

Cele operacyjne:

 • zapoznanie uczniów z polskimi tańcami narodowymi (mazurem);
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej;

Cele wychowawcze:

 • rozwijanie wrażliwości uczniów na muzykę.

Treści z podstawy programowej:

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń:

 • stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, rytm, dźwięk, akord, gama, tempo);
 • wykorzystuje w śpiewie oraz w grze na instrumentach znajomość pojęć i terminów muzycznych określających podstawowe elementy muzyki (melodię, rytm, harmonię, agogikę, dynamikę, artykulację);
 • odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe oznaczenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne);
 • określa charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych (mazura);
 • korzysta z multimedialnych źródeł muzyki i informacji o muzyce;

Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:

 • śpiewa ze słuchu (powtarza wzór lub powtarza i wykonuje z pamięci) lub z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z towarzyszeniem instrumentu) piosenki z repertuaru dziecięcego i popularnego;
 • tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwiękowe do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela);

Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:

 • rozpoznaje charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych;
 • świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu);
 • charakteryzuje wybrane utwory muzyczne wysłuchane i omówione na zajęciach oraz inne, określając cechy muzyki, które decydują o charakterze utworu;
 • interpretuje (gra i śpiewa) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi umieszczonymi w nutach oraz własnym odczuwaniem muzyki.

Materiały:

 • laptop z podłączonymi głośnikami i dostępem do Internetu;
 • rzutnik multimedialny;
 • prezentacja na temat mazura;
 • zapis nutowy fragmentu Mazura z opery Halka Stanisława Moniuszki
 • nagranie fragmentu Mazura z opery Halka Stanisława Moniuszki

Metody nauczania:

 • pogadanka
 • pokaz
 • ćwiczenia

Formy:

 • praca indywidualna
 • praca zbiorowa

Przebieg lekcji:

 1. Faza wstępna
 • Powitanie
 • Sprawdzenie obecności
 • Podanie tematu lekcji
 1. Faza realizacyjna
 • Przypomnienie wiadomości na temat polskich tańców narodowych: polonez, krakowiak, mazur, oberek, kujawiak.
 • Omówienie cech charakterystycznych mazura – prezentacja
  • dawna nazwa „goniony, szumny”
  • charakter: żywiołowy
  • pochodzenie: Mazowsze
 • metrum 
 • układ rytmiczny:

 

 • Wskazanie uczniom charakterystycznych akcentów na słabej części taktu (na 2 i na 3):

 

 

 • Nauczyciel wyjaśnia, że akcent to wyraźniejsze, silniejsze podkreślenie jakiegoś dźwięku lub współbrzmienia. Zapis akcentu polega na umieszczeniu nad nutą znaku graficznego: ? .
 • Uczniowie otrzymują zapis melodii początku „Mazura” z Halki Stanisława Moniuszki i korzystając z wyświetlonego, kompletnego zapisu umieszczają akcenty we właściwych miejscach ( takt 1, 5, 7 – akcent na raz, takt 9, 10, 11, 12 – akcent na trzy i takt 13 – akcent na dwa). Nauczyciel tłumaczy uczniom, że w mazurze akcent jest zmienny – raz pojawia się na początku taktu, raz na dwa, raz na trzy.
 • Nauczyciel prezentuje fragment nagrania „Mazura” Stanisława Moniuszki i pyta uczniów czy wykonanie uwzględnia zamieszczone w nutach akcenty. Następnie prosi, aby śledzili w swoich nutach zapis mazura wskazując poszczególne nuty ołówkiem. Dla ułatwienia podaje tempo (raz, dwa, trzy), można również liczyć na głos w trakcie nagrania. Zatrzymuje nagranie w dowolnym miejscu (np. w takcie 5) i sprawdza czy uczniowie są we właściwym takcie. Ćwiczenie można powtórzyć dowolną ilość razy i nagrodzić ucznia, który ani razu się „nie zgubił”. Nagranie uruchamiamy i zatrzymujemy za pomocą kliknięcia myszką, za każdym razem zaczyna się od początku.
 • Po utrwaleniu nagrania nauczyciel prosi żeby uczniowie razem z orkiestrą realizowali akcenty za pomocą dowolnego instrumentu perkusyjnego, albo klaśnięciem, stuknięciem ołówkiem w blat ławki itp.
 • Na zakończenie omawiania mazura nauczyciel prezentuje fragment opery Halka Stanisława Moniuszki – Mazur ze strony youtube.
 • Nauczyciel podaje uczniom informacje na temat opery. Jest to utwór muzyczno – teatralny. Tekst opery to libretto. Opera składa się z aktów, a akty ze scen.

W operze występują:

 • partie śpiewane
 • partie grane przez orkiestrę
 • partie tańczone

Twórcą polskiej opery narodowej był Stanisław Moniuszko, który skomponował Halkę, Straszny Dwór i Hrabinę.

 1. Faza podsumowująca
 • Powtórzenie wiadomości o mazurze.
 • Nauczyciel zapowiada, że na następnej lekcji uczniowie poznają ostatni taniec narodowy – oberek oraz taniec stylizowany – mazurek.
 • Jako zadanie domowe można poprosić uczniów o podpisanie nut w Mazurze.

 

 Katarzyna Broj

 

Zobacz dodatkowe informacje o mazurze i mazurku

pobierz pliki

pobierz plikipobierz wszystkie pliki
drukuj pdf

zobacz również:

Mazur – lekcja filmowa +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Zapraszamy do nauki mazura z Muzykoteką Szkolną

Oberek - lekcja filmowa +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Zapraszamy do nauki oberka z Muzykoteką Szkolną

Kujawiak - lekcja filmowa +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Zapraszamy do nauki kujawiaka z Muzykoteką Szkolną

Krakowiak - lekcja filmowa +dodaj do schowka
Nauka
Scenariusze lekcji

Zapraszamy do nauki krakowiaka z Muzkoteką Szkolną