gatunek: wokalno-instrumentalne

Solo wokalne z akompaniamentem instrumentów, najczęściej pochodzi z opery lub oratorium

Termin „aria” zaczęto wykorzystywać w muzyce zachodnioeuropejskiej już od XVI wieku. Określano nim nie tylko wokalne, ale i instrumentalne utwory o śpiewnym charakterze (np. aria z Suity orkiestrowej D-dur Jana Sebastiana Bacha).

Aria wokalna zawdzięcza swój wspaniały rozkwit twórcom włoskiej sztuki operowej. Wypracowali oni różne rodzaje i formy arii, jako wypowiedzi bohaterów o różnym emploi, tworzące liryczną kulminację opery. Od pieśni i romansu arię odróżnia bardziej skomplikowana wieloczęściowa budowa. Natomiast od recytatywu i arioso – emocjonalne uogólnienie scenicznej akcji, a nie jej dynamiczny rozwój.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Kantata +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Wieloczęściowy utwór wokalno-instrumentalny oparty na świeckim lub religijnym tekście

Psalm +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Znaczenie słowa psalm jest bardzo szerokie, kryją się pod nim rozmaite teksty wysławiające Boga

Oratorium +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Wokalno-instrumentalne dzieło muzyczne przeznaczone dla śpiewaków-solistów, chórów i orkiestry, zazwyczaj oparte jest na tekście religijnym, jakiejś biblijnej historii

Opera +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Utwór sceniczny będący połączeniem tekstu (zwanego librettem) i muzyki, wykonywany przez śpiewaków - solistów, chóry, orkiestrę, zwykle w teatralnej oprawie, z wykorzystaniem scenografii, kostiumów, gry aktorskiej, czasem tańca