< powrót

Forma sonatowa

gatunek: instrumentalne

Złożona forma muzyczna, składająca się z trzech sekcji

Pierwsza nazywana jest ekspozycją i zawiera dwa kontrastujące ze sobą tematy, utrzymane w różnych tonacjach. Druga to przetworzenie, które zawiera różne, modulacyjne przekształcenia tematów. Na końcu pojawia się repryza, która jest przywołaniem pierwszej sekcji, ale oba tematy występują w niej już w tej samej, głównej tonacji. 

drukuj pdf

zobacz również:

Ekspozycja +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Początkowa sekcja fugi lub formy sonatowej, w której przedstawiane są główne tematy

Dwuczęściowa forma +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Utwór muzyczny składający się z dwóch różnych sekcji. Jego budowę oznacza się skrótowo literami AB

Temat +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Podstawowa myśl melodyczna w utworze, która podlega przekształceniom w dalszym toku utworu

Kantata +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Wieloczęściowy utwór wokalno-instrumentalny oparty na świeckim lub religijnym tekście