gatunek: wokalne

W średniowieczu termin oznaczał pieśń jednogłosową, współcześnie oznacza on także inne pieśni, o podniosłym, uroczystym charakterze, jak np. hymny narodowe

Źródłosłów: z greckiego hýmnos pieśń pochwalna.

Od czasów cywilizacji egipskiej hymny były komponowane na cześć bóstwa, ważnej osoby, ojczyzny, wydarzenia historycznego i religijnego. Uroczysty hymn wyróżnia się prostym tekstem, łatwą do zapamiętania i wykonania melodią, najczęściej marszowym rytmem i podniosłym charakterem muzyki. Hymny państwowe można nazwać „dźwiękowym emblematem” państwa.

Przykład: Hymn do słońca Słońce, słońce z opery Karola Szymanowskiego Król Roger.

drukuj pdf

zobacz również:

Psalm +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Znaczenie słowa psalm jest bardzo szerokie, kryją się pod nim rozmaite teksty wysławiające Boga

Antyfona +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Antyfona należy do najczęściej występujących śpiewów chorałowych

Chorał gregoriański +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Liturgiczny śpiew w kościele rzymskokatolickim, melodie śpiewane bez instrumentalnego akompaniamentu przez jednego lub więcej wykonawców

Organum +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Najstarszy rodzaj muzyki polifonicznej, komponowany w XII i XIII wieku, powstał przez dodanie dodatkowego głosu do melodii pochodzącej z chorału gregoriańskiego, określanej mianem cantus firmus