gatunek: instrumentalne

Ten krótki utwór ma ważny wpływ na całość muzycznej formy

Utwór muzyczny grany pomiędzy dwiema innymi większymi sekcjami muzyki lub muzyka grana pomiędzy aktami w sztuce teatralnej lub operze.

Źródłosłów: z łaciny inter – pomiędzy i ludus – gra.

Ten krótki utwór ma ważny wpływ na całość muzycznej formy, może bowiem łączyć i dzielić jej części. Łączenie odbywa się przy pomocy materiału tematycznego sąsiednich części, ale przedstawionego w nowym aspekcie. Takie interludium nie jest utworem samodzielnym (np. interludia w wielkich romantycznych fugach albo w opracowaniach gregoriańskiego chorału). Jeżeli zaś w interludiach pełni funkcję rozdzielającą, na pierwszy plan wysuwa się kontrast między poprzednią i następną częścią utworu.

Interludia wchodzą np. w skład fortepianowego cyklu Paula Hindemitha pt. Ludus tonalis. A John Cage napisał Sonaty i Interludia na fortepian preparowany.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Sekwencja +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Sekwencja to rodzaj pieśni liturgicznej z tekstem o charakterze poetyckim, bardzo popularnej w średniowieczu

Antyfona +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Antyfona należy do najczęściej występujących śpiewów chorałowych

Chorał gregoriański +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Liturgiczny śpiew w kościele rzymskokatolickim, melodie śpiewane bez instrumentalnego akompaniamentu przez jednego lub więcej wykonawców

Organum +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Najstarszy rodzaj muzyki polifonicznej, komponowany w XII i XIII wieku, powstał przez dodanie dodatkowego głosu do melodii pochodzącej z chorału gregoriańskiego, określanej mianem cantus firmus