gatunek: wokalne, wokalno-instrumentalne

Wieloczęściowy utwór wokalno-instrumentalny oparty na świeckim lub religijnym tekście

Źródłosłów: z włoskiego cantare - śpiewać

Kantatę można uważać za splot gatunków, wątków i emocji. Odnajdziemy w niej wpływy arii i duetów operowych, koncertu, motetu, sakralnej i świeckiej muzyki chóralnej. Za klasyczne wzorce uważa się kantaty Jana Sebastiana Bacha. Arie, sceny zespołowe i chóry współtworzą również strukturę oratorium, które różni się od kantaty większymi rozmiarami.

Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
drukuj pdf

zobacz również:

Psalm +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Znaczenie słowa psalm jest bardzo szerokie, kryją się pod nim rozmaite teksty wysławiające Boga

Oratorium +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Wokalno-instrumentalne dzieło muzyczne przeznaczone dla śpiewaków-solistów, chórów i orkiestry, zazwyczaj oparte jest na tekście religijnym, jakiejś biblijnej historii

Opera +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Utwór sceniczny będący połączeniem tekstu (zwanego librettem) i muzyki, wykonywany przez śpiewaków - solistów, chóry, orkiestrę, zwykle w teatralnej oprawie, z wykorzystaniem scenografii, kostiumów, gry aktorskiej, czasem tańca

Aria +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Solo wokalne z akompaniamentem instrumentów, najczęściej pochodzi z opery lub oratorium