gatunek: instrumentalne

Utwór muzyczny na cztery instrumenty

Źródłosłów: z łaciny quartus - czwarty.

Kwartet jest jednym z gatunków muzyki kameralnej. Za najwcześniejszy i najważniejszy uważany jest kwartet smyczkowy - pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, altówka, wiolonczela. Jednorodne brzmienie instrumentów smyczkowych sprzyja wewnętrznej równowadze zespołu oraz możliwości realizacji czterogłosowej faktury. Taka faktura oraz stosowana w kwartecie forma cyklu sonatowego (sonaty) odpowiada klasycznemu ideałowi brzmienia i formy.

Kwartetem nazywany jest także zespół, składający się z czterech wykonawców. Może on być złożony z czterech instrumentów smyczkowych albo instrumentów dętych. Kwartet może mieć też obsadę mieszaną, w której łączą się instrumenty z różnych grup. Kwartet jest najczęściej spotykanym zespołem wśród grup jazzowych i rockowych. 

Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)

 

 

drukuj pdf

zobacz również:

Scherzo +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Scherzo ma metrum 3/4, żywe tempo, a w cyklu sonatowym zastępuje menueta

Fantazja +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Utwór muzyczny skomponowany swobodnie, bez zastosowania ścisłej formy

Ekspozycja +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Początkowa sekcja fugi lub formy sonatowej, w której przedstawiane są główne tematy

Dwuczęściowa forma +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Utwór muzyczny składający się z dwóch różnych sekcji. Jego budowę oznacza się skrótowo literami AB