< powrót

Muzyka instrumentalna symfoniczna

gatunek: instrumentalne

Dzieła muzyczne przeznaczone na orkiestrę lub instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry zalicza się do muzyki orkiestrowej (symfonicznej)

Jednym z najczęściej wykorzystywanych zespołów instrumentalnych jest orkiestra symfoniczna, ale istnieją także utwory przeznaczone na inne rodzaje orkiestr, np. dęte lub smyczkowe. Prototypy współczesnej orkiestry symfonicznej pojawiły się już w XVII wieku, a jej skład (rodzaj grających instrumentów) i rozmiar (liczba muzyków) ulegał ewolucji aż do połowy XIX wieku, gdy ustalił się regularny podział na sekcje smyczkową, dętą i perkusyjną. Najpopularniejszą formą muzyki orkiestrowej jest symfonia

drukuj pdf

zobacz również:

Opera +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Utwór sceniczny będący połączeniem tekstu (zwanego librettem) i muzyki, wykonywany przez śpiewaków - solistów, chóry, orkiestrę, zwykle w teatralnej oprawie, z wykorzystaniem scenografii, kostiumów, gry aktorskiej, czasem tańca

Koncert +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Publiczne wykonanie muzyki, a w języku polskim także nazwa utworu na instrument solowy z towarzyszeniem orkiestry

Divertimento +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Utwór instrumentalny kameralny, o lekkim charakterze, bardzo popularny w okresie klasycyzmu

Concerto +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Kompozycja instrumentalna napisana na jeden lub więcej solowych instrumentów z akompaniamentem orkiestry