gatunek: instrumentalne

Utwór instrumentalny, w którym główny temat nazywany refrenem przeplata się z kontrastującymi tematami pobocznymi nazywanymi kupletami

Źródłosłów: z francuskiego rondeau - taniec w koło.

Pierwsze starofrancuskie ronda charakteryzowały się strukturą podobną do pieśni trzyczęściowej: refren - kuplet - refren. W późniejszym okresie  rondo stało się końcową częścią sonaty, koncertu czy symfonii. Gdy główny temat oznaczymy literą, a kuplety literami B i C, schemat klasycznej formy ronda zapisujemy jako ABACABA.

Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
tagi:
drukuj pdf

zobacz również:

Finale +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Włoskie określenie oznaczające finał, zwykle ostatnia część większego dzieła muzycznego, jak np. symfonia, sonata, opera

Poemat symfoniczny +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Utwór orkiestrowy, zwykle oparty był na jakiejś historii, pozamuzycznym programie wyjaśnionym przez kompozytora

Kantata +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Wieloczęściowy utwór wokalno-instrumentalny oparty na świeckim lub religijnym tekście

Ballada (średniowiecze) +dodaj do schowka
Wiedza
Gatunki

Już w średniowieczu komponowano ballady, które nie miały nic wspólnego z późniejszymi balladami romantycznymi