rodzaj terminu: układy dźwiękowe

Trzy lub więcej dźwięków brzmiących jednocześnie. W zależności od liczby składników dzieli się je na trójdźwięki, czterodźwięki, pięciodźwięki

Podstawowe typy trójdźwięków to składający się (licząc od najniższego dźwięku) z tercji wielkiej i małej trójdźwięk durowy (majorowy), składający się z tercji małej i wielkiej trójdźwięk molowy (minorowy), złożony z dwóch tercji małych trójdźwięk zmniejszony oraz z dwóch tercji wielkich – zwiększony. Najczęstszym czterodźwiękiem jest akord durowy z dodaną septymą małą.

Zasady różnych połączeń akordów opisuje harmonia.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Rytm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Rytm to następstwo dźwięków w czasie

Klaster +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jeden z ciekawszych efektów muzyki współczesnej!

Serializm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jest to kierunek w muzyce dwudziestego wieku, pochodzący od muzyki dodekafonicznej

Inwersja interwału +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Ma miejsce wówczas, gdy niższy dźwięk tworzący interwał staje się dźwiękiem wyższym (jest przeniesiony o oktawę). I odwrotnie: gdy dźwięk wyższy staje się niższym