rodzaj terminu: rytm i metrum

Augmentacja to proporcjonalne powiększenie wszystkich wartości rytmicznych występujących w poddawanej temu zabiegowi melodii

Proporcjonalne, to znaczy, że każdą nutę wydłużamy dwa razy (albo trzy lub cztery, choć to rzadkie, a jeszcze rzadsze jest wydłużanie o połowę). Z rytmu ćwierćnuta-ósemka-ósemka-półnuta dostajemy rytm półnuta-ćwierćnuta-ćwierćnuta-cała nuta.

Augmentacja stosowana jest przede wszystkim w utworach polifonicznych: w szczególny sposób podkreśla temat fugi, nadając mu poważny, dostojny charakter bez zmiany tempa utworu jako całości.

Zabiegiem odwrotnym do augmentacji jest dyminucja.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Imitacja +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Termin „imitacja” pochodzi z łacińskiego słowa imitatio oznaczającego naśladowanie

Cantus firmus +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Cantus firmus to termin łaciński, który znaczy dosłownie „śpiew stały”. Nazywano tak melodię wykorzystaną w utworze wielogłosowym, istniejącą zanim ten utwór powstał

Rytm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Rytm to następstwo dźwięków w czasie

Homofonia +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Melodia, której towarzyszą akordy