rodzaj terminu: wysokość dźwięku

Chromatyka jest rozszerzeniem skali diatonicznej przez podwyższenie lub obniżenie któregokolwiek jej stopnia

Czyli c-d-e to postęp diatoniczny, ale c-cis-d-e albo c-d-dis-e to postępy chromatyczne. W dół tak samo: diatoniczny jest szereg dźwięków e-d-c, chromatyczny, na przykład, e-es-d-c.

Konsekwentne rozszerzenie diatoniki przez wstawienie półtonów wypełniających wszystkie całe tony daje w rezultacie skalę chromatyczną.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Gama +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Durowa lub molowa skala diatoniczna, która została przyporządkowana do określonego dźwięku centralnego nadającego mu nazwę, jak np. C-dur, g-moll itp

Diatoniczna skala +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Dźwięki diatoniczne odpowiadają białym klawiszom fortepianu. Termin wziął się z greki (dia tonos, czyli poprzez wszystkie dźwięki)

Melizmat +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Melizmaty pojawiają się zarówno w profesjonalnej muzyce Zachodu, jak i w muzyce tradycyjnej 

Imitacja +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Termin „imitacja” pochodzi z łacińskiego słowa imitatio oznaczającego naśladowanie