rodzaj terminu: artykulacja i ekspresja

Określenie to w muzyce zespołowej oznacza, że dana sekcja instrumentalna podzielona jest na dwie lub więcej mniejszych sekcji, z których każda gra oddzielną partię

Przykładem zastosowania divisi może być druga część (Andante) Symfonii koncertującej na skrzypce i altówkę Wolfganga Amadeusza Mozarta.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Partytura +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Zapis utworu muzycznego, prezentujący wszystkie partie dzieła w ten sposób, że to, co brzmi jednocześnie, zapisane jest jedno nad drugim (w pionie), a to, co brzmi w kolejnych odcinkach czasu, zapisane jest od lewej do prawej

A battuta +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Powrót do pierwotnego tempa, które uległo chwilowej zmianie (na przykład po ritenuto)

Melizmat +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Melizmaty pojawiają się zarówno w profesjonalnej muzyce Zachodu, jak i w muzyce tradycyjnej 

Imitacja +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Termin „imitacja” pochodzi z łacińskiego słowa imitatio oznaczającego naśladowanie