rodzaj terminu: rytm i metrum

Dyminucja to proporcjonalne pomniejszenie wszystkich wartości rytmicznych występujących w poddawanej temu zabiegowi melodii

Proporcjonalne, to znaczy, że każdą nutę skracamy dwa razy (albo cztery, choć to rzadkie). Z rytmu ćwierćnuta-ósemka-ósemka-półnuta dostajemy rytm ósemka-szesnastka-szesnastka-ćwierćnuta.

Dyminucję na ogół stosuje się w formach polifonicznych, w szczególności w fudze. Często temat w dyminucji kontrapunktowany jest tym samym tematem w postaci wyjściowej – to bardzo efektowna sztuczka, świadcząca o mistrzostwie kompozytora.

Zabiegiem odwrotnym do dyminucji jest augumentacja.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Imitacja +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Termin „imitacja” pochodzi z łacińskiego słowa imitatio oznaczającego naśladowanie

Cantus firmus +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Cantus firmus to termin łaciński, który znaczy dosłownie „śpiew stały”. Nazywano tak melodię wykorzystaną w utworze wielogłosowym, istniejącą zanim ten utwór powstał

Rytm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Rytm to następstwo dźwięków w czasie

Homofonia +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Melodia, której towarzyszą akordy