rodzaj terminu: elementy muzyki

Frazowanie to element muzyczny związany ze sposobem kształtowania melodii w zakresie jej długości i intensywności, podobnie jak w przypadku zdań wypowiadanych w języku mówionym

Fraza muzyczna jest taką podstawową jednostką, z której budowane są większe całości. Frazowanie zaś można porównać ze stosowaniem przecinków w zdaniach mówionych. Wyznaczone odcinki dzieła muzycznego tworzą pewne całości wyrazowe, dzięki którym kompozytor porozumiewa się z wykonawcą, a wykonawca ze słuchaczem. W notacji muzycznej rozgraniczanie całości wyrazowych odbywa się za pomocą łuku umieszczonego nad lub pod nutami.

drukuj pdf

zobacz również:

Melizmat +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Melizmaty pojawiają się zarówno w profesjonalnej muzyce Zachodu, jak i w muzyce tradycyjnej 

Imitacja +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Termin „imitacja” pochodzi z łacińskiego słowa imitatio oznaczającego naśladowanie

Heksachord +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Heksachordy wymyślił w średniowieczu teoretyk muzyki Guido z Arezzo

Cantus firmus +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Cantus firmus to termin łaciński, który znaczy dosłownie „śpiew stały”. Nazywano tak melodię wykorzystaną w utworze wielogłosowym, istniejącą zanim ten utwór powstał