rodzaj terminu: wysokość dźwięku

Durowa lub molowa skala diatoniczna, która została przyporządkowana do określonego dźwięku centralnego nadającego mu nazwę, jak np. C-dur, g-moll itp

Przy definicji gamy od razu nasuwa się nam skojarzenie z tonacją. Istotnie, gama i tonacja mają dużo wspólnych cech. Ich podstawą jest szereg dźwięków, uporządkowanych według określonego wzoru, czyli stosunków interwałowych właściwych dla pewnej skali. Pierwszy stopień jest powtórzeniem ostatniego i ma znaczenie dźwięku zasadniczego.

Jednak w gamie na pierwszy plan wysuwa się określony schemat. Jest to przede wszystkim układ interwałów w obrębie oktawy, który odzwierciedla strukturę skal. Gamę można zacząć od dowolnego dźwięku, zagrać w kierunku wznoszącym lub opadającym, wzorując się jednak na odpowiedniej skali. Dotyczy to nie tylko skal diatonicznych, ale też chromatycznych.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Chromatyka +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Chromatyka jest rozszerzeniem skali diatonicznej przez podwyższenie lub obniżenie któregokolwiek jej stopnia

Minorowa skala +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Następstwo całych tonów i półtonów w stałym porządku: cały ton, półton, cały ton, cały ton, cały ton, półton, cały ton

Majorowa (durowa) skala +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Następstwo całych tonów i półtonów, które uporządkowane są w stały sposób: cały ton, cały ton, półton, cały ton, cały ton, cały ton, półton

Diatoniczna skala +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Dźwięki diatoniczne odpowiadają białym klawiszom fortepianu. Termin wziął się z greki (dia tonos, czyli poprzez wszystkie dźwięki)