rodzaj terminu: artykulacja i ekspresja

Glissando to płynne przejście (dosłownie: ślizganie się) od jednego dźwięku do drugiego

Na instrumentach smyczkowych powstaje, gdy przesuwa się palcem po strunie wzdłuż jej długości, jednocześnie prowadząc smyczek. Na instrumentach klawiszowych wydobywa się je szybko przesuwając palcem lub dłonią po białych lub czarnych klawiszach. Można je grać także na niektórych instrumentach dętych, np. na puzonie, gdy porusza się suwakiem podczas zadęcia. Glissanda można też śpiewać; spróbujcie zaśpiewać jakąś melodię ślizgając się głosem pomiędzy jej dźwiękami...

Zakres glissanda, to znaczy określenie, jaki jest jego najniższy i najwyższy dźwięk, zapisuje się za pomocą linii (czasem falistej) umieszczonej pomiędzy dwoma dźwiękami. Glissando zapisane obok wznosi się w ramach oktawy między dźwiękami f.

Glissando brzmi niezwykle, także na instrumentach perkusyjnych.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Rytm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Rytm to następstwo dźwięków w czasie

Klaster +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jeden z ciekawszych efektów muzyki współczesnej!

Serializm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jest to kierunek w muzyce dwudziestego wieku, pochodzący od muzyki dodekafonicznej

Inwersja interwału +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Ma miejsce wówczas, gdy niższy dźwięk tworzący interwał staje się dźwiękiem wyższym (jest przeniesiony o oktawę). I odwrotnie: gdy dźwięk wyższy staje się niższym