rodzaj terminu: elementy muzyki

Harmonika to element muzyczny, który porządkuje współbrzmienie dźwięków w utworze

Dotyczy zatem grup dźwięków, które wspierają melodię. Podstawowymi jednostkami harmoniki są akordy, będące połączeniem trzech lub więcej dźwięków brzmiących jednocześnie w tym samym czasie. Harmonika nadaje muzyce określony charakter i nastrój. Zmieniając harmonikę związaną z określoną melodią, powoduje się słyszalną zmianę jej brzmienia.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Trójdźwięk +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Akord o budowie tercjowej złożony z trzech dźwięków, zwanych prymą, tercją i kwintą akordu

Akord +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Trzy lub więcej dźwięków brzmiących jednocześnie. W zależności od liczby składników dzieli się je na trójdźwięki, czterodźwięki, pięciodźwięki

Akompaniament +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Rodzaj towarzyszenia muzycznego służącego jako dopełnienie partii głównego wykonawcy

Kadencja +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Trzy - cztery akordy na końcu frazy, zdania lub sekcji muzyki, które wywołują wrażenie zakończenia