rodzaj terminu: wysokość dźwięku

Jest to różnica między dwoma wysokościami dźwięku, odległość między nimi

Nazwy interwałów pochodzą od liczebników łacińskich. Podstawowe interwały nazywane są sekundami (2), tercjami (3), kwartami (4), kwintami (5), sekstami (6), septymami (7). Odległość między dźwiękiem o określonej nazwie a kolejnym dźwiękiem o tej samej nazwie nazywa się oktawą (8). Istnieją także interwały o rozmiarze większym od oktawy.

Interwały podzielić można na trzy podstawowe rodzaje: wielkie, małe i czyste. Sekundy, tercje, seksty i septymy mogą być zarówno małe jak i wielkie. Kwarty, kwinty i oktawy są interwałami czystymi. Odległości między dźwiękami można mierzyć także za pomocą liczby półtonów zawartych między nimi. I tak np. sekunda mała równa jest jednemu półtonowi a sekunda wielka – dwóm półtonom, itd.

drukuj pdf

zobacz również:

Nuty +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Potocznie nutami nazywamy zapis utworu muzycznego. „Proszę pani, zapomniałem nut” – to typowa wymówka uczniowska. „Dobrze, poćwiczymy pasaże” – to typowa kara. Ściśle mówiąc, nuty to znaki umieszczane na pięciolinii, które przekazują informacje o wysokości dźwięku oraz czasie jego trwania

Półton +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Najmniejsza odległość (interwał) między dźwiękami

Tryton +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

W systemie równomiernie temperowanym jest to nazwa interwału złożonego z sześciu półtonów, dzielącego oktawę na dwie identyczne części-połowy – przewrotem trytonu jest tryton

Diabolus in musica +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Termin oznaczający zmniejszoną kwintę. W szerszym sensie: tryton, chociaż tak naprawdę nie chodzi o kwartę zwiększoną