< powrót

Inwersja interwału

rodzaj terminu: wysokość dźwięku

Ma miejsce wówczas, gdy niższy dźwięk tworzący interwał staje się dźwiękiem wyższym (jest przeniesiony o oktawę). I odwrotnie: gdy dźwięk wyższy staje się niższym

Inwersję interwałów nazywamy także przewrotem. Gdy coś przewracamy, to co najpierw było u góry, teraz znajduje się na dole i na odwrót. Po inwersji interwałów zmienia się nie tylko kierunek (wznoszący się na odpowiadający mu interwał opadający i odwrotnie). Zmienia się wielkość interwałów: małe stają się wielkimi, wielkie – małymi, zwiększone – zmniejszonymi i na odwrót. Czyste nie mają swojego przeciwieństwa i pozostają czystymi.

 

Spójrzcie jak wygląda przewrót i rozszyfrujcie jego tajemniczy schemat:

Pryma (1)

 

Oktawa (8)

Sekunda (2)

 

Septyma (7)

Tercja (3)

 

Seksta (6)

Kwarta (4)

 

Kwinta (5)

Kwinta (5)

 

Kwarta (4)

Seksta (6)

 

Tercja (3)

Septyma (7)

 

Sekunda (2)

Oktawa (8)

 

Pryma (1)

 

Okazuje się, że budowanie przewrotów interwałów jest naprawdę proste pod warunkiem, że umiemy liczyć do 9.

Inwersja interwałów ma ważne znaczenie w komponowaniu i opracowaniu melodii. Przykładem tego jest muzyka polifoniczna. Zawiera lustrzane imitacje, rak w inwersji i inne kontrapunktyczne „sztuczki” z udziałem przewrotów interwałów.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Rytm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Rytm to następstwo dźwięków w czasie

Klaster +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jeden z ciekawszych efektów muzyki współczesnej!

Serializm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jest to kierunek w muzyce dwudziestego wieku, pochodzący od muzyki dodekafonicznej

Diatoniczna skala +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Dźwięki diatoniczne odpowiadają białym klawiszom fortepianu. Termin wziął się z greki (dia tonos, czyli poprzez wszystkie dźwięki)