rodzaj terminu: rytm i metrum

Technika kompozytorska, polegająca na powtarzaniu tego samego schematu rytmicznego, czasem także melodycznego

Termin utworzony na początku XX wieku, pochodzi od greckich słów równy rytm.

Izorytmię stosowali w swoich utworach, szczególnie w motetach, kompozytorzy w XIV i XV wieku, między innymi Guillaume de Machaut. W traktacie "Ars nova" (ok. 1320 r.) opisał ją Philippe de Vitry. Sama technika była już stosowana w organum ze szkoły Notre Dame w XII-wiecznym Paryżu.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Heksachord +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Heksachordy wymyślił w średniowieczu teoretyk muzyki Guido z Arezzo

Cantus firmus +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Cantus firmus to termin łaciński, który znaczy dosłownie „śpiew stały”. Nazywano tak melodię wykorzystaną w utworze wielogłosowym, istniejącą zanim ten utwór powstał

Rytm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Rytm to następstwo dźwięków w czasie

A battuta +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Powrót do pierwotnego tempa, które uległo chwilowej zmianie (na przykład po ritenuto)