rodzaj terminu: elementy muzyki

Melodyka to element muzyczny, który dotyczy następstwa dźwięków mających różną wysokość

Grupa dźwięków o różnej wysokości, która tworzy jakąś sensowną całość nazywana jest melodią. Melodia to część muzyki najłatwiejsza do uchwycenia i zapamiętania. Często nucimy sobie takie zapamiętane melodie, szczególnie wtedy, gdy bardzo nam się spodobały.

Ze względu na sposób ruchu dźwięków melodykę dzieli się na:

  • kantylenową (śpiewną),
  • ornamentalną (posiadającą liczne elementy zdobiące) 
  • figuracyjną (związaną z bardzo drobnymi wartościami rytmicznymi)

Melodyka może mieć także wąski lub szeroki zakres ze względu na to, czy używa się w niej zaledwie kilku dźwięków położonych blisko siebie na skali wysokości, czy też zarówno dźwięków wysokich, jak i niskich. Ponadto melodia zawsze ma jakiś określony kształt, który porównać można do kształtu narysowanej linii: wznoszącego, opadającego lub falującego.

drukuj pdf

zobacz również:

Rytm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Rytm to następstwo dźwięków w czasie

Klaster +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jeden z ciekawszych efektów muzyki współczesnej!

Serializm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jest to kierunek w muzyce dwudziestego wieku, pochodzący od muzyki dodekafonicznej

Inwersja interwału +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Ma miejsce wówczas, gdy niższy dźwięk tworzący interwał staje się dźwiękiem wyższym (jest przeniesiony o oktawę). I odwrotnie: gdy dźwięk wyższy staje się niższym