rodzaj terminu: wysokość dźwięku

Interwały mniejsze od półtonu, np. połowa półtonu czyli ćwierćton lub wynikające z innych podziałów półtonu – na trzy i więcej części

 

Źródłosłów: z greki: mikrós – mały; tonós – ton, napięcie.

Muzyka mikrotonowa zdecydowanie różni się od systemu równomiernie temperowanego, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Żeby docenić wartość artystyczną takich utworów, trzeba rozwijać wrażliwość swego słuchu muzycznego. Ale można wtedy odkryć coś naprawdę ciekawego. Gdyż oktawa dzieli się nie na 12 łatwo rozpoznawalnych półtonów, tylko na 13, 19, 22, 31, 53, 72 interwałów itd., w zależności od pomysłu kompozytora i możliwości instrumentów.

Mikrotony były typowe dla nierównomiernej temperacji w kulturze muzycznej starożytnej Grecji, Indii, Chin i krajów arabskich. W Europie mikrotony są stosowane przez kompozytorów awangardowych, modernistów i twórców nam współczesnych.

 

 

 

drukuj pdf

zobacz również:

Melizmat +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Melizmaty pojawiają się zarówno w profesjonalnej muzyce Zachodu, jak i w muzyce tradycyjnej 

Imitacja +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Termin „imitacja” pochodzi z łacińskiego słowa imitatio oznaczającego naśladowanie

Heksachord +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Heksachordy wymyślił w średniowieczu teoretyk muzyki Guido z Arezzo

Cantus firmus +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Cantus firmus to termin łaciński, który znaczy dosłownie „śpiew stały”. Nazywano tak melodię wykorzystaną w utworze wielogłosowym, istniejącą zanim ten utwór powstał