rodzaj terminu: artykulacja i ekspresja

Obiegnik polega na opisaniu nuty głównej jej górną i dolną sekundą

Występuje w trzech rodzajach: od sekundy górnej g-G-d-G (g – górna sekunda, G – nuta główna, d – dolna sekunda), jako kwintola od nuty głównej (G-g-G-d-G) oraz bardzo rzadko od dolnej sekundy (d-G-g-G). Jak widać, obiegnik drugiego rodzaju rozpoczynany jest wyłącznie do góry.

Obiegniki w formie skrótowego znaku graficznego spotyka się w starszych wydaniach i, oczywiście, w źródłach: rękopisach albo wydaniach sprzed wieków. Dzisiejsze edycje rozwiązują obiegniki, to znaczy autor opracowania wypisuje jego realizację w nutach. Stąd wykonanie tego ozdobnika nie powinno nastręczać kłopotów.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Tempo primo +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Pierwsze tempo – to włoski termin, który nakazuje powrót do pierwotnego tempa po jego zmianie

Portamento +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Portamento – przenosząc. Termin ma źródłosłów podobny jak portato, ale oznacza zupełnie inną technikę i nie należy tych dwóch oznaczeń wykonawczych mylić

Przednutka +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Przednutka jest ozdobnikiem występującym w dwóch zasadniczych rodzajach: jako przednutka długa i przednutka krótka

Melizmat +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Melizmaty pojawiają się zarówno w profesjonalnej muzyce Zachodu, jak i w muzyce tradycyjnej