rodzaj terminu: tempo i dynamika

Cicho, po włosku także: łagodnie, ostrożnie (chi va piano va sano – kto jedzie ostrożnie, jedzie bezpiecznie)

Nakaz gry cichej zapisuje się w nutach słowem piano, ale najczęściej skrótem p. pp to pianissimo, czyli bardzo cicho. Dosłownie pianissimo znaczy „jak najciszej”, ale spotyka się też ppp, które czyta się piano pianissimo i jest oczywiście prośbą kompozytora o to, by grać jeszcze ciszej. Na ogół nie stosuje się więcej niż trzech „p”, ale czasem spotyka się pięć i więcej. pf to piano forte: nakaz zagrania piano i od razu, znienacka, forte.

Nazwa „fortepian” pochodzi od złożenia słów forte oraz piano. Od piano pochodzi też nazwa „pianino”. Lewy pedał fortepianu bywa nazywany „pedałem piano”. Właściwa nazwa tego urządzenia to „pedał una corda (jedna struna)”, bo powoduje, że młotki uderzają nie w trzy struny, ale w jedną. Rzeczywiście dźwięk jest nieco cichszy, ale przede wszystkim zmienia się barwa.

Dobry pianista nie używa lewego pedału dla osiągnięcia piano. Chopin z niesmakiem pisał o pewnym pianiście: „piano pedałem, nie ręką oddaje”. Wielki Artur Rubinstein, zapytany o to, jak osiąga takie nośne, dźwięczne piano, które słychać w największej nawet sali koncertowej, odpowiedział: „Wciskam lewy pedał i gram forte”. Żartował.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Rytm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Rytm to następstwo dźwięków w czasie

Klaster +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jeden z ciekawszych efektów muzyki współczesnej!

Serializm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jest to kierunek w muzyce dwudziestego wieku, pochodzący od muzyki dodekafonicznej

Inwersja interwału +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Ma miejsce wówczas, gdy niższy dźwięk tworzący interwał staje się dźwiękiem wyższym (jest przeniesiony o oktawę). I odwrotnie: gdy dźwięk wyższy staje się niższym