rodzaj terminu: artykulacja i ekspresja

Portato – przenosząc

Artykulacja pośrednia między legato a staccato, bliższa jednak legato: grający jakby „przenosi” głos lub brzmienie swego instrumentu z jednego dźwięku na drugi. Przerwy pomiędzy dźwiękami są minimalne, porównywane czasem do przydechów – jest to artykulacja pełna ekspresji. Portato oznacza się poziomą kreską nad nutą.

Portato nie należy mylić z portamento.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Rytm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Rytm to następstwo dźwięków w czasie

Klaster +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jeden z ciekawszych efektów muzyki współczesnej!

Serializm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jest to kierunek w muzyce dwudziestego wieku, pochodzący od muzyki dodekafonicznej

Inwersja interwału +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Ma miejsce wówczas, gdy niższy dźwięk tworzący interwał staje się dźwiękiem wyższym (jest przeniesiony o oktawę). I odwrotnie: gdy dźwięk wyższy staje się niższym