rodzaj terminu: elementy muzyki

Rytmika jest elementem muzycznym, który dotyczy wszystkich zjawisk rytmicznych w utworze

Odnosi się zatem do rytmu, czyli przebiegu dzieła muzycznego w czasie. Rytm składa się z dźwięków i pauz, które połączone ze sobą w różnych układach tworzą pewne wzory i organizują przepływ muzyki.

Rytm muzyki podporządkowany jest zwykle pewnemu regularnemu pulsowi, zbudowanemu z elementów akcentowanych i nieakcentowanych. Dzięki temu można rytm porządkować w segmenty nazywane taktami. O tym ile w takim takcie będzie nut, czyli jednostek podstawowego pulsu decyduje metrum.

drukuj pdf

zobacz również:

Rytm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Rytm to następstwo dźwięków w czasie

Metrum +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Metrum to regularne następstwo akcentów, porządkujące rytm

A battuta +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Powrót do pierwotnego tempa, które uległo chwilowej zmianie (na przykład po ritenuto)

Ćwierćnuta +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Wartość rytmiczna, która trwa jedną czwartą część całej nuty