rodzaj terminu: wysokość dźwięku

Skala to ustalony porządek dźwięków (całych tonów, półtonów i innych). Jest rodzajem wzorca w danym utworze lub fragmencie muzycznym

Źródłosłów: z włoskiego scala - schody.

Dwa najczęściej spotykane typy skal to skale majorowa i minorowa. Gdy skale się transponuje, czyli rozpoczyna od kolejnych dźwięków, powstają poszczególne gamy. Nazwa gamy składa sie z oznaczenia literowego dżwięku podstawowego i określenia trybu dur lub moll, np. C-dur.

Istnieją też inne rodzaje skal:

•  całotonowa złożona z sześciu całych tonów
•  chromatyczna złożona z jedenastu półtonów
•  pentatoniczna złożona z pięciu dzwięków w ramach oktawy
•  cygańska
•  arabskie
•  ćwierćtonowa

a także skale starogreckie, modalne i wiele innych...

tagi:
drukuj pdf

zobacz również:

Tonalność +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

W potocznym rozumieniu tonalność obejmuje harmonikę dur-moll

Melizmat +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Melizmaty pojawiają się zarówno w profesjonalnej muzyce Zachodu, jak i w muzyce tradycyjnej 

Imitacja +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Termin „imitacja” pochodzi z łacińskiego słowa imitatio oznaczającego naśladowanie

Heksachord +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Heksachordy wymyślił w średniowieczu teoretyk muzyki Guido z Arezzo