rodzaj terminu: układy dźwiękowe

Akord o budowie tercjowej złożony z trzech dźwięków, zwanych prymą, tercją i kwintą akordu

Dla akordów o trzech dźwiękach zbudowanych na innej, niż opisano, zasadzie (najczęściej występują w muzyce akordy kwartowe) postuluje się koszmarnie brzmiącą nazwę „trzydźwięk”. Brzmi jak styropian sunący po szkle, dlatego z trudem się przyjmuje.

Wyróżniamy cztery trójdźwięki: durowy złożony z tercji wielkiej i małej, molowy złożony z tercji małej i wielkiej, zmniejszony zbudowany z dwóch małych tercji oraz zwiększony powstały z zestawienia dwóch tercji wielkich.

Trójdźwięk z prymą w basie nazywamy postacią zasadniczą, z tercją w basie – pierwszym, a z kwintą – drugim przewrotem. Pierwszy przewrót trójdźwięku nazywany jest akordem sekstowym, bo między tercją w basie a prymą w sopranie jest seksta. Drugi przewrót trójdźwięku nazywany jest akordem kwartsekstowym, bo licząc od kwinty w basie mamy kwartę do prymy i sekstę do tercji.

W zależności od tego, jaki dźwięk jest w najwyższym głosie, wyróżniamy pozycje prymy, tercji lub kwinty.

Podwajanie głosów nie wpływa na istotę rzeczy i w ścisłej harmonii czterogłosowej nadal posługujemy się trójdźwiękami. Czterodźwięki powstają tylko poprzez nadbudowę kolejnej tercji, nigdy przez podwajanie składników trójdźwięku.

 

drukuj pdf

zobacz również:

Rytm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Rytm to następstwo dźwięków w czasie

Klaster +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jeden z ciekawszych efektów muzyki współczesnej!

Serializm +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Jest to kierunek w muzyce dwudziestego wieku, pochodzący od muzyki dodekafonicznej

Inwersja interwału +dodaj do schowka
Wiedza
Terminy

Ma miejsce wówczas, gdy niższy dźwięk tworzący interwał staje się dźwiękiem wyższym (jest przeniesiony o oktawę). I odwrotnie: gdy dźwięk wyższy staje się niższym